Menu

Betingelser for bruk av bilder og videoer

Vi gjør oppmerksom på at bildene kun er tillatt brukt i forbindelse med markedsføring av Bergen og at de i utgangspunktet kun kan benyttes av reiselivsrelaterte virksomheter, arrangører og presse i tillegg til medlemmer i Visit Bergen. Bildene kan brukes i brosjyrer og andre publikasjoner hvis formål er å fremme og/eller utvikle Bergen som reisemål. 

 

BILDER:

Bruk av bilder i strid med utlånsbetingelsene vil medføre at du blir fakturert for bruken av billedmateriellet i henhold til den enkelte fotografs til enhver tid gjeldende prisliste. Prisen vil avhenge av bruk og opplag. I tillegg påløper et straffegebyr på NOK 5.000,- pr. bilde. 
Bildene kan ikke brukes til kommersielle formål som eksempelvis postkort, t-skjorter, kalendere og ikke-relevante annonser. Bruk av bilder i tråd med retningslinjene som nevnt ovenfor, er kostnadsfri for bruker.
Hvis du er i tvil om bruken faller inn under retningslinjene for utlån fra billedbasen eller hvis du ønsker å benytte bilder til andre formål, ta kontakt med Visit Bergen, mail@visitBergen.com, tel: +47 55 55 20 00. 

Et eksemplar av trykksaken eller link til nettsiden skal sendes:  

Visit Bergen

Postboks 977 Sentrum,

NO-5808 Bergen

eller mail@visitBergen.com, straks etter produksjon. 

Bilder som lastes ned fra databasen kan kun benyttes til det formålet som er angitt i bestillingen. De skal deretter slettes. Dersom bildene ønskes benyttet til andre formål i tillegg eller i stedet for det formålet som ble oppgitt ved bestilling av bildene, må ny bestilling sendes. Den som bestiller bildene er ansvarlig for at bildene benyttes i henhold til utlånsbetingelsene og det formålet som oppgis ved bestilling. Det er ikke tillatt å distribuere bilder videre til andre brukere. 

Alle bilder som benyttes skal akkrediteres i henhold til akkrediteringsinformasjonen som er opplyst i tilknytning til hvert bilde i billedbasen. Med akkreditering menes en setning som for eksempel: Foto: Visit Bergen / Endre Knudsen / visitBergen.com

 

VIDEO:

  • Visit Bergen har fulle rettigheter til Videoene som distribueres. Brukeren gis begrenset bruksrett til filmene.
  • Avklaring rundt bruk av video skal avklares med Visit Bergen for hvert enkelt tilfelle.
  • Bruk av video i andre filmprosjekter, og klipping/redigering av videomateriale må avklares på forhånd med Visit Bergen.
  • Brukeren har ikke rett til å gi tredjepart rettigheter til bruk av innholdet i fremtidige produksjoner. Dette gjelder også filmselskaper.
  • Brukeren skal på ingen måte omsette innholdet i kommersiell sammenheng.
  • Visit Bergen / visitBergen.com skal krediteres om mulig ved bruk av innholdet.
  • Visit Bergen skal ha tilsendt ferdigstilt film dersom innhold fra Visit Bergen brukes i produksjonen.